Dostęp do kanalizacji kablowej – decyzje dla “siedmiu wspaniałych”*
Ankieta dotycząca dostępu do nieruchomości Lasów Państwowych
27 sierpnia, 2018
Zaproszenie na urodziny MIŚOT
20 września, 2018

11 września b.r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie wydał decyzje w sprawie dostępu do kanalizacji kablowej należącej do siedmiu dużych operatorów telekomunikacyjnych, w tym Orange Polska, kończąc tym samym wielomiesięczne prace w samym UKE i konsultacje rynkowe. O ile decyzje nie zostaną skutecznie zaskarżone (i w konsekwencji uchylone) ich ważkość przejawia się przede wszystkim w tym, że przyjęte w nich rozwiązania stosowane będą w przyszłości nie tylko do współpracy samych adresatów decyzji, ale także współpracy między ISP, którzy coraz częściej konkurują na lokalnych rynkach (także w skali budynku). Zagadnienie sygnalizowałem na ostatniej konferencji KIKE (wtedy przed podsumowaniem konferencji omawialiśmy projekty decyzji).

Decyzje zostały opublikowane w dniu dzisiejszym, można się z nimi zapoznać tutaj. Więcej szczegółów przedstawimy wkrótce, po zapoznaniu się z ich treścią i motywami, jakimi kierował się regulator wydając decyzje. Na razie, po pobieżnej analizie mogę napisać, że regulator ostatecznie zdecydował, że osobną decyzją reguluje dostęp do kanalizacji poziomej, a osobną do kanalizacji budynkowej, w których stawki za dostęp uzależnił nie od długości udostępnionej kanalizacji, ale od ilości mieszkań jakie są w budynku wielomieszkaniowym i do ilu z nich swoje kable wprowadza operator korzystający. Przykładowo, do budynków, w których jest 2-5 lokali, cena za jedną lokalizację tzn. mieszkanie, do którego kabel wprowadza OK wynosi 6,39 zł, budynek 6-10 lokali – 4,30 zł, budynek powyżej 10 lokali – 3,55 zł. Oprócz stałych opłat za dostęp decyzje przewidują opłaty za nadzór i wizje.

*tytuł zaczerpnięty z klasyki westernu z 1960 roku, wszelkie ewentualne podobieństwa czy analogie są przypadkowe i niezamierzone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*