Analiza zasad współpracy w przedmiocie dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości Lasów Państwowych- raport KIKE
Czy można zawrzeć umowę o przeniesienie praw do dysponowania częstotliwościami?
20 listopada, 2018
Zmiany w prawie pracy – już od stycznia 2019 r. Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej.
6 grudnia, 2018
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej opublikowała dziś pełną treść raportu pt. Analiza zasad współpracy w przedmiocie dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości Lasów Państwowych.
Raport jest odpowiedzią na głosy członków Izby, a także pozostałych, niezrzeszonych w KIKE przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotyczące zbadania stanu prawnego i faktycznego w zakresie udostępnienia nieruchomości Lasów Państwowych na cele związane z instalacją i eksploatacją infrastruktury telekomunikacyjnej.

Raport powstał w oparciu o dane uzyskane przez KIKE w trybie dostępu do informacji publicznej od wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw w kraju oraz w oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Jako współautorka raportu dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w zbieranie danych oraz ich opracowanie statystyczne. Dziękuję także za wszystkie podziękowania i gratulacje, jakie miałam przyjemność usłyszeć po prezentacji Analizy na XXIII Konferencji KIKE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*