Pod koniec czerwca 2021 r. UKE opublikowało Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2020 r.  W raporcie tym UKE upubliczniło statystyki dot. danych zebranych podczas tegorocznej inwentaryzacji prowadzonej w SIIS – Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej.

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni do 31 marca zobowiązani byli do przekazania za pośrednictwem SIIS danych o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, natomiast przedsiębiorcy, którzy takiej infrastruktury nie posiadają – do złożenia (również w SIIS) odpowiedniego oświadczenia. Niedopełnienie tego obowiązku (a nawet dopełnienie go po terminie) stwarza UKE podstawy do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 209 ust. 11 prawa telekomunikacyjnego.

Statystyki UKE opublikowane w raporcie ukazały, że nie wszyscy przedsiębiorcy pamiętali o tym obowiązku. Wg. raportu, aż 1 649 przedsiębiorców nie przekazało ani danych, ani oświadczeń. Tym samym 1 649 przedsiębiorców naraziło się na postępowanie administracyjne zmierzające do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Jeśli jesteś jednym z tych przedsiębiorców lub otrzymałeś z UKE „Zawiadomienie o wszczęciu postępowania” i nie wiesz co z tym dalej zrobić – ten artykuł jest dla Ciebie.

Po pierwsze – bez paniki. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania jest dopiero poinformowaniem przedsiębiorcy, że UKE prowadzi postępowanie – żadna kara nie została jeszcze nałożona. UKE dopiero bada, dlaczego obowiązek nie został wykonany i czy są podstawy do nałożenia kary pieniężnej. Na tym etapie zapewne zostaniesz wezwany do przedłożenia informacji o wielkości osiągniętego przychodu w poprzednim roku (może być to złożony do skarbówki PIT albo zatwierdzone sprawozdanie finansowe).

Po drugie – jak najszybciej uzupełnij SIIS! Niewykonanie obowiązku traktowane jest jako naruszanie prawa – im dłużej nie wykonujesz obowiązku (nie uzupełniasz SIIS) tym dłużej naruszasz prawo i działasz na swoją niekorzyść. UKE weźmie pod uwagę to, jak bardzo uchybiłeś terminowi, tj. czy dane przekazałeś 3 tygodnie czy 3 miesiące po ustawowym terminie. Im szybciej uzupełnisz SIIS, tym lepiej.

Nawet jeśli nie dostałeś jeszcze zawiadomienia z UKE chociaż zapomniałeś o uzupełnieniu SIIS – nie zwlekaj! Jak najszybciej wykonaj obowiązek i uzupełnij SIIS „z własnej, nieprzymuszonej woli”, a zyskasz dodatkowy argument, który będziesz mógł wykorzystać w postępowaniu.

Po trzecie – weź aktywny udział w postępowaniu. Zanim UKE wyda decyzję, będziesz mógł się wypowiedzieć w sprawie i wyjaśnić, dlaczego nie wykonałeś obowiązku lub zrobiłeś to po terminie (może akurat przebywałeś szpitalu i nie miałeś pracownika, który mógłby to zrobić za Ciebie i dlatego przekazałeś dane po terminie). Sytuacje w życiu są różne. Jeśli miałeś dobry powód dla którego naruszyłeś obowiązek – przedstaw go UKE.

Wiemy, że sprawy dotyczące kar pieniężnych są dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych problematyczne. Niestety, ale nieuzupełnienie SIIS to obiektywnie patrząc naruszenie prawa, za które UKE może nałożyć karę pieniężną. Jeśli nie potrafisz odnaleźć się w postępowaniu, nie wiesz co dalej powinieneś zrobić w sprawie i czy twój powód niewykonania obowiązku jest „dobrym powodem” – nie zawahaj się skontaktować z profesjonalistą, który wskaże Ci kierunek działania i jeśli będziesz tego chciał – może Cię reprezentować w postępowaniu administracyjnym (i sądowym, jeśli zdecydujesz się na odwołanie od decyzji).  Czasami nie da się przekonać UKE, żeby odstąpiło od nakładania kary, ale zawsze warto walczyć o to, żeby kara ta była jak najniższa (a nie maksymalna).

Anna Szura – prawnik