28 września 2017 r. w Centrum Konferencyjnym w Miasteczku Orange w Warszawie odbyła się już jedenasta edycja Konferencji Sieci Szerokopasmowe, która na stałe wpisała się w kalendarz spotkań kluczowych przedstawicieli rynków: telekomunikacyjnego, energetycznego, budowlanego, drogowego, kolejowego, a także przedstawicieli administracji publicznej (centralnej i samorządowej), dostawców rozwiązań i sprzętu, kancelarii prawnych i firm doradczych. Podczas tegorocznej odsłony wydarzenia gościliśmy ponad 350 uczestników!

Uroczystej inauguracji konferencji dokonał Przewodniczący Rady Programowej i Eksperckiej Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Transformacji, Orange Polska, a zwieńczeniem otwarcia było wystąpienie gościa honorowego Marka Zagórskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.  Ponadto część panelową poprzedzał występ gościa specjalnego – dr Kenneth’a C. Budka, Senior Partner – Future Public and Private Networks at Bell Labs Consulting, Nokia Bell Labs.

Pierwszy panel konferencji stanowił podsumowanie obecnego stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz strategii rowoju. Paneliści starali się odpowiedzieć na pytanie: co zrobić, aby dostawcy w pełni wykorzystywali dostępną infrastrukturę oraz czy społeczeństwo posiada odpowiednie kompetencje cyfrowe do wykorzystania zasobów sieci szerokopasmowych?

Ponadto, podczas konferencji poruszane były zagadnienia związane z Gospodarką 4.0, otoczeniem prawno-regulacyjnym planu szerokopasmowego i budową infrastruktury, a także wdrożeniem nowych usług  i implementacją technologii sieci 5G. 

Wśród prelegentów tegorocznej edycji znaleźli się czołowi przedstawiciele biznesu oraz administracji publicznej z tego obszaru: Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, EmiTel; Andrzej Dulka, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, P4; Michele Armanini, Investment Committee Member, Infracapital; Janusz Kosiński, Prezes Zarządu, INEA; Martin Mellor, Prezes Zarządu, Ericsson; Marta Brzoza, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Konferencja Sieci Szerokopasmowe to najważniejsze spotkanie w Polsce poświęcone powszechnemu dostępowi do szybkiego Internetu. Stanowi idealne miejsce do dyskusji nad możliwościami rozwoju infrastruktury, a także debat dotyczących kluczowych kwestii branży dla działających na rynku podmiotów: regulatora, administracji rządowej i samorządowej, firm, izb i instytucji.

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.