7 października, 2014

Odrębna własność włókna światłowodowego – artykuł w “Rejencie”

Zainteresowanych problematyką odrębnej własności włókna światłowodowego zapraszam do lektury mojego artykułu naukowego, przygotowanego w ramach studiów doktoranckich na US w Katowicach. Materiał został opublikowany w sierpniowym (8/2014) wydaniu Rejenta. W opracowaniu omówione zostały zagadnienia ogólne dotyczące kwestii przesłanek i sposobów ustanowienia oraz ustania (wygaśnięcia) odrębnej własności włókna światłowodowego, a także wymaganej formy czynności prawnej, mającej za przedmiot ustanowienie odrębnej własności włókna światłowodowego. Praktyczna przydatność instytucji odrębnej własności włókna przejawia się w możliwości wyselekcjonowania poszczególnych włókien z kabla telekomunikacyjnego i np. sprzedaży każdego z nich osobno, co może być ciekawą […]