Historia UKE
Kwiecień 7, 2019
Internet z nieba
Kwiecień 15, 2019
Pokaż wszystko

O pożyczce szerokopasmowej pisaliśmy już dawno, dawno temu… Był rok 2017, po trwającej  dyskusji dotyczącej dystrybucji środków z UE na budowę sieci szerokopasmowych zadecydowano ostatecznie, że grom środków zostanie przeznaczony na „dotacyjny POPC”, de facto przeznaczony dla dużych projektów, z dużymi obszarami wsparcia i ze sporym zaangażowaniem finansowym. Spore nadzieje wiązano jednak z nowym instrumentem, który w odróżnieniu od dotacji miał mieć charakter zwrotny i miał być dostępny dla małych i średnich przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Pożyczka szerokopasmowa stała się i stanowi obecnie jeden z elementów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Jednym ze sztandarowych jej wyróżników ma być niższe oprocentowanie. Istotną zachętą dla potencjalnych pożyczkobiorców ma być także szersze wykorzystanie zabezpieczeń  na infrastrukturze telekomunikacyjnej. O zabezpieczeniach pisaliśmy ostatnio, z uwagi na trwające wśród naszych czytelników dyskusje, tym razem podsumowujemy najważniejsze fakty, bo od 2017 roku trochę się zmieniło…

Podstawa finansowania

Pożyczka szerokopasmowa to zwrotny instrument finansowy realizowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Jest ona udzielana w oparciu o regulacje Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie udzielania wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wydanego zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433). Z punktu widzenia przedsiębiorcy zainteresowanego uzyskaniem pożyczki szerokopasmowej istotne jednak będą warunki udzielania tych pożyczek przez pośredników finansowych.

Pomoc de minimis

Pożyczka szerokopasmowa stanowi pomoc de minimis. Jest to specyficzna forma pomocy publicznej, która polega na przyznawaniu ulg, dotacji lub dofinansowań. Zgodnie z przepisami nie może ona przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat. W ten sposób możliwe jest wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw przy równoczesnym zapewnieniu konkurencji na rynku.

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

Każdy przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który złożył poprawny wniosek i nie korzystał z pomocy finansowej ze środków publicznych na te same wydatki w ramach realizowanej inwestycji.

Kto udziela pożyczki szerokopasmowej?

Przedsiębiorcy powinni kierować zapytania do pośredników finansowych. Na chwilę obecną są to Alior Bank S.A. oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Podmioty te wygrały przetarg organizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na pośrednictwo finansowe. Należy zatem pamiętać, że w innych placówkach nie można ubiegać się o udzielenie pożyczki szerokopasmowej, choć można jedynie mieć nadzieję, że inne banki,  zachęcone powodzeniem (oby) projektu, zaoferują finansowanie na zbliżonych warunkach (przynajmniej w zakresie sygnalizowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych form zabezpieczeń).

Na co można przeznaczyć środki?

Środki z pożyczki można przeznaczyć na wiele celów, na które nie można wydatkować środków przyznawanych w ramach dotacji. Przede wszystkim środki można wydatkować na budowę, przebudowę i modernizację sieci umożliwiającej dostęp do szybkiego Internetu na każdym terenie, tj. na białych, szarych i czarnych obszarach NGA. Możliwe jest również przeznaczenie środków na cele związane z zakupem urządzeń aktywnych, budowy infrastruktury wewnątrzbudynkowej oraz innych urządzeń/elementów pozwalających na przyłączenie nowych abonentów. O ile nam wiadomo, obecnie trwają także rozmowy, w efekcie których z wykorzystaniem środków z pożyczki miałaby być dopuszczalna akwizycja tzn. możliwość nabywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych innych przedsiębiorstw, czy ich infrastruktury telekomunikacyjnej. Z racji tego, że spora grupa przedsiębiorców telekomunikacyjnych byłaby zainteresowana pozyskaniem środków właśnie na ten cel, o efekcie ustaleń niezwłocznie oczywiście poinformujemy na naszym blogu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*