Lipiec 4, 2016

Nowe zasady dostępu do nieruchomości i budynków – artykuł na TELKO.in

Wszystkich zainteresowanych problematyką nowelizacji Megaustawy i zmian, jakie zostały wprowadzone z dniem 1 lipca 2016 roku w zakresie zasad dostępu do budynków i nieruchomości, zapraszamy na portal telko.in, gdzie znajdziecie artykuł, którego jesteśmy współautorami. Zachęcamy do lektury, a wszystkich zainteresowanych wsparciem w uzyskaniu dostępu- do osobistego kontaktu!
Czerwiec 22, 2016

Nowelizacja Megaustawy podpisana przez Prezydenta RP

21 czerwca 2016 r. Prezydent RP podpisał  ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. Tekst ustawy przeczytasz tutaj.
Czerwiec 16, 2016

Z cyklu nowelizacja Megaustawy- nowe obowiązki informacyjne właścicieli i zarządców nieruchomości

Kontynuując tematykę nowelizacji Megaustawy, dziś o nowych obowiązkach informacyjnych właścicieli i zarządców nieruchomości. Nowelizacja art. 30 Megaustawy, w dużej mierze ma charakter mobilizujący… Ustawodawca zmobilizował właścicieli i zarządców nieruchomości do aktywnego prowadzenia negocjacji z wnioskującym o zawarcie umowy dostępowej przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Do tej pory, z aktywnym prowadzeniem negocjacji bywało różnie… Zdarzały się oczywiście przypadki, w których ISP nie miał problemu z uzyskiwaniem informacji o danych adresowych budynków, numerach KW czy danych osób uprawnionych do reprezentowania wspólnot mieszkaniowych. Niestety, ale zdarzały się też niechlubne przypadki kompletnej ignorancji wysyłanych pism, a […]
Czerwiec 14, 2016

Nowy obowiązek zarządców nieruchomości- ramowe warunki dostępu do nieruchomości i budynków

Już od jakiegoś czasu staramy się przekazywać Państwu co nowego przyniesie nowelizacja Megaustawy. Dziś parę słów o nowym obowiązku właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców co najmniej 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (dalej zarządca). Od 1 lipca 2016 r. (pod warunkiem uchwalenia ustawy w obecnym kształcie) Prezes UKE zyska uprawnienie do wezwania zarządców do przedstawienia informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 (dostęp do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji), lub umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym […]
Czerwiec 9, 2016

Nowela “Megaustawy” po drugim czytaniu w Sejmie [aktualizacja 9.6.2016]

Na dwudziestym posiedzeniu Sejmu w dniu 8 czerwca odbyło drugie czytanie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323), po którym skierowano ponownie projekt  do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia zgłoszonych poprawek. Druk 540 – A (Dodatkowe sprawozdanie komisji), który można pobrać tutaj (Sprawozdanie komisji cyfryzacji), zawiera wnioski Komisji o uwzględnienie poprawek przez Sejm. Zasadniczo uwagi nie wnoszą rewolucyjnych zmian, cieszy nas, że dostrzeżono problem związany z trudnościami z ustalaniem podmiotu właściwego do […]
Czerwiec 8, 2016

XVIII Konferencja KIKE naszym okiem :)

Lubimy wracać do tego co jest naprawdę dobre, a taka niewątpliwie była tegoroczna XVIII Konferencja KIKE, która odbyła się w dniach 24-25 maja w hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej. Zapraszamy na naszą krótką relację z tego Wydarzenia, bo działo się wiele i nie sposób o tym nie wspomnieć. XVIII Konferencja KIKE była jak zwykle w naszej ocenie profesjonalnie zorganizowana i pełna ciekawych atrakcji dla “dużych chłopców” (dla kobiet też, sami byliśmy świadkami :-)). Od strony merytorycznej każdego dnia na trzech salach odbywały się prelekcje, panele dyskusyjne i warsztaty. Wiele […]
Maj 17, 2016

Kolejne stanowisko KIKE w sprawie nowelizacji art. 30 Megaustawy

W związku z toczącymi się pracami nad nowelizacją Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych publikujemy kolejne stanowisko Izby w tej sprawie. W załączonym poniżej stanowisku zostały poruszone dwa problemy praktyczne, jakie pojawiają się przy stosowaniu art. 30 Megaustawy. Pierwszy z nich dotyczy trudności, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni wnioskujący o dostęp do nieruchomości napotykają przy ustaleniu podmiotów reprezentujących między innymi wspólnoty mieszkaniowe. Drugi problem dotyczy konieczności wznawiania negocjacji w sprawie zawarcia umowy dostępowej po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej w budynku deweloperskim. 2016_05_16_III_stanowisko_KIKE_projekt_nowelizacji_ustawy_szerokopasmowej
Marzec 31, 2016

Sprzedaż dotowanego środka trwałego a amortyzacja – interpretacje Ministra Finansów

Przeglądając poranną prasę natknąłem się na artykuł w Dzienniku Gazeta Prawna, który od strony podatkowej może zainteresować zwłaszcza tych, którzy budując swe sieci dokonywali zakupów finansowanych z różnego rodzaju dotacji, w tym zwłaszcza ze środków unijnych ( POIG 8.4., RPW 2.1  i in.), a następnie zamierzają zbyć środek(ki) trwały(e). Otóż, artykuł powołuje się na dwie nowe i korzystne dla podatnika interpretacje przepisów prawa podatkowego, wydane przez Ministra Finansów: jedna z nich z 11 marca 2016 r. (nr DD9/033/494/BRT/2013/RD-124989), druga z 14 marca 2016 r. (nr DD9/033/495/BRT/2013/RD-124989). W  swych interpretacjach […]
Marzec 29, 2016

Dostęp do słupów energetycznych – projekt kolejnej decyzji

Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej zamieszczony został projekt “trzeciej w historii” (o ile dobrze liczymy :-)) Megaustawy decyzji o dostępie do infrastruktury technicznej (słupów) przedsiębiorcy energetycznego, celem podwieszenia na niej kabli telekomunikacyjnych. Sprawa o tyle ciekawa, jak wynika z uzasadnienia projektu, że do jej wydania niezbędna zdaniem Urzędu okazała się opinia biegłego, który  badał jakość techniczną słupów, a konkretnie to, czy wbrew temu co zarzucał Tauron, są one na tyle wytrzymałe, by podwiesić na nich linie kolejnego operatora telekomunikacyjnego.  Taktyka taka naszym zdaniem nie zmierzała do niczego innego […]
Marzec 7, 2016

Odsetki “na nowo”

Na stronie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej zamieściłem  wyjaśnienia dotyczące zmian w odsetkach, jakie obowiązują od 1 stycznia 2016 roku, a to w związku ze zmianą wynikającą z wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2016 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Tutaj możecie zobaczyć, jakie odsetki obowiązują od 1 stycznia b.r. (Wysokość odsetek – tabela), szersze wyjaśnienia znajdziecie na stronie Izby.
Marzec 4, 2016

Kolejne stanowisko KIKE w sprawie nowelizacji Megausatwy

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zgłosiła kolejne stanowisko w sprawie nowelizacji Megaustawy oraz niektórych innych ustaw. Tym razem, przedmiotem opinii Izby, której jesteśmy współautorami, była wersja projektu przyjęta przez Radę Ministrów. Rzeczowa argumentacja, oparta na doświadczeniach z szeregu postępowań, dała efekt w postaci sukcesu jakim na obecnym etapie jest uwzględnienie przez Ministerstwo Cyfryzacji większości uwag KIKE, zgłoszonych w stanowisku w ramach postępowania konsultacyjnego. Za zasadne uznano między innymi: rezygnację z określana wysokości opłat za dostęp do infrastruktury technicznej w odniesieniu do kosztów ponoszonych na budowę tej infrastruktury, umożliwienie wydania przez […]
Luty 10, 2016

Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego i energetycznego

10 lutego na stronie www Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano Zbiór dobrych praktyk w zakresie współpracy sektorów telekomunikacyjnego i energetycznego (przeczytasz tutaj). Dokument został przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Urząd Regulacji Energetyki. Nie jest to zatem zbiór dobrych praktyk opracowany w wyniku współpracy przedstawicieli obydwu branż (przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz operatorów sieci energetycznej). Zbiór określa podstawowe założenia zasad współpracy podmiotów obydwu sektorów w zakresie prowadzenia wspólnych inwestycji oraz zasad wykorzystania infrastruktury technicznej.  Z mojego doświadczenia wynika, iż branże nie zawsze widzą wspólne cele i interesy, a negocjacje umów o wykorzystanie infrastruktury […]