Styczeń 25, 2017

A co jeśli w budynku jest już światłowód?

Do napisania dzisiejszego wpisu skłonił mnie opublikowany niedawno na stronie UKE projekt decyzji dotyczącej dostępu telekomunikacyjnego. Nie byłoby w nim nic szczególnego (takich decyzji Prezes UKE ostatnimi czasy wydaje coraz więcej), gdyby nie stan faktyczny sprawy. Mianowicie, w budynku wykonana została już światłowodowa sieć telekomunikacyjna przez innego operatora, natomiast wnioskodawca domagał się w sprawie zapewnienia mu możliwości budowy instalacji… z kabli koncentrycznych. Prezes UKE przystał na powyższe i uznał, że instalacja światłowodowa „nie odpowiada zapotrzebowaniu wnioskodawcy”, skoro planuje on wykonać instalację w technologii hybrydowej (HFC). Pomimo istnienia w budynkach […]
Styczeń 11, 2017

Konieczność wyposażenia budynków w szybkie sieci telekomunikacyjne na wypadek remontu- nowe obowiązki inwestorów od 1 stycznia 2017 r.

1 stycznia 2017 r. weszły w życie art. 30 ust. 7, 8 i 9 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Nowe regulacje rozszerzają katalog obowiązków właścicieli budynków wielorodzinnych, które do tej pory nie zostały wyposażone w szybkie sieci telekomunikacyjne, tj. sieci zdolne do dostarczania usług szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli użytkowany budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego lub budynek użyteczności publicznej, nie jest wyposażony w szybką sieć telekomunikacyjną, właściciel jest obowiązany wyposażyć budynek w taką instalację w […]
Październik 11, 2016

Opłaty za dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji

Opłaty ponoszone przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz właścicieli nieruchomości  to wciąż oś niejednego sporu. Właściciele i zarządcy nieruchomości bardzo często stoją na stanowisku, że “coś im się należy za udostępnienie nieruchomości”- przecież operator narusza święte prawo własności. “Coś” przyjmuje kształt opłaty jednorazowej lub periodycznej np. stały czynsz lub wynagrodzenie zależne od liczby abonentów w budynku. Z drugiej strony mamy stanowisko przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który kalkulując ceny usług oferowanych mieszkańcom danej nieruchomości, bierze pod uwagę przede wszystkim ponoszone koszty i nie widzi uzasadnienia dla wnoszenia opłat na rzecz właściciela, by następnie […]
Lipiec 7, 2016

Kara za utrudnianie dostępu do nieruchomości – ważne orzeczenie sądu!

Wielu właścicieli i zarządców nieruchomości, pomimo znajomości przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, nie oferuje przedsiębiorcom telekomunikacyjnym nieodpłatnego dostępu do budynków. Często zdarza się, że udostępniający proponuje zaporowe warunki umowy oraz żąda opłat (np. czynszu) albo chce uzyskać dodatkowe korzyści kosztem operatora (np. stać się właścicielem sieci wybudowanej na jego koszt). Zazwyczaj w takich sytuacjach (jeżeli operator wykaże się dostateczną determinacją) sprawa kończy się wydaniem decyzji dostępowej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Tym niemniej, naruszanie przepisów Megaustawy może również być traktowane jako działanie niezgodne z ustawą o […]
Lipiec 5, 2016

Drogi – stawki i nowe zasady udostępniania kanałów technologicznych

Jak przypomina Ministerstwo Cyfryzacji, od dnia 1 lipca 2016 r. zmieniają się zasady udostępniania kanałów technologicznych. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw kanały technologiczne będą teraz udostępniane w drodze decyzji administracyjnej, a nie jak dotychczas w drodze umowy dzierżawy lub najmu. W dniu 30 czerwca br. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat […]
Lipiec 4, 2016

Nowe zasady dostępu do nieruchomości i budynków – artykuł na TELKO.in

Wszystkich zainteresowanych problematyką nowelizacji Megaustawy i zmian, jakie zostały wprowadzone z dniem 1 lipca 2016 roku w zakresie zasad dostępu do budynków i nieruchomości, zapraszamy na portal telko.in, gdzie znajdziecie artykuł, którego jesteśmy współautorami. Zachęcamy do lektury, a wszystkich zainteresowanych wsparciem w uzyskaniu dostępu- do osobistego kontaktu!
Czerwiec 22, 2016

Nowelizacja Megaustawy podpisana przez Prezydenta RP

21 czerwca 2016 r. Prezydent RP podpisał  ustawę z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2016 r. Tekst ustawy przeczytasz tutaj.
Czerwiec 16, 2016

Z cyklu nowelizacja Megaustawy- nowe obowiązki informacyjne właścicieli i zarządców nieruchomości

Kontynuując tematykę nowelizacji Megaustawy, dziś o nowych obowiązkach informacyjnych właścicieli i zarządców nieruchomości. Nowelizacja art. 30 Megaustawy, w dużej mierze ma charakter mobilizujący… Ustawodawca zmobilizował właścicieli i zarządców nieruchomości do aktywnego prowadzenia negocjacji z wnioskującym o zawarcie umowy dostępowej przedsiębiorcą telekomunikacyjnym. Do tej pory, z aktywnym prowadzeniem negocjacji bywało różnie… Zdarzały się oczywiście przypadki, w których ISP nie miał problemu z uzyskiwaniem informacji o danych adresowych budynków, numerach KW czy danych osób uprawnionych do reprezentowania wspólnot mieszkaniowych. Niestety, ale zdarzały się też niechlubne przypadki kompletnej ignorancji wysyłanych pism, a […]
Czerwiec 14, 2016

Nowy obowiązek zarządców nieruchomości- ramowe warunki dostępu do nieruchomości i budynków

Już od jakiegoś czasu staramy się przekazywać Państwu co nowego przyniesie nowelizacja Megaustawy. Dziś parę słów o nowym obowiązku właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców co najmniej 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (dalej zarządca). Od 1 lipca 2016 r. (pod warunkiem uchwalenia ustawy w obecnym kształcie) Prezes UKE zyska uprawnienie do wezwania zarządców do przedstawienia informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 (dostęp do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji), lub umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym […]
Czerwiec 9, 2016

Nowela “Megaustawy” po drugim czytaniu w Sejmie [aktualizacja 9.6.2016]

Na dwudziestym posiedzeniu Sejmu w dniu 8 czerwca odbyło drugie czytanie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323), po którym skierowano ponownie projekt  do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia zgłoszonych poprawek. Druk 540 – A (Dodatkowe sprawozdanie komisji), który można pobrać tutaj (Sprawozdanie komisji cyfryzacji), zawiera wnioski Komisji o uwzględnienie poprawek przez Sejm. Zasadniczo uwagi nie wnoszą rewolucyjnych zmian, cieszy nas, że dostrzeżono problem związany z trudnościami z ustalaniem podmiotu właściwego do […]
Czerwiec 8, 2016

XVIII Konferencja KIKE naszym okiem :)

Lubimy wracać do tego co jest naprawdę dobre, a taka niewątpliwie była tegoroczna XVIII Konferencja KIKE, która odbyła się w dniach 24-25 maja w hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej. Zapraszamy na naszą krótką relację z tego Wydarzenia, bo działo się wiele i nie sposób o tym nie wspomnieć. XVIII Konferencja KIKE była jak zwykle w naszej ocenie profesjonalnie zorganizowana i pełna ciekawych atrakcji dla “dużych chłopców” (dla kobiet też, sami byliśmy świadkami :-)). Od strony merytorycznej każdego dnia na trzech salach odbywały się prelekcje, panele dyskusyjne i warsztaty. Wiele […]
Maj 17, 2016

Kolejne stanowisko KIKE w sprawie nowelizacji art. 30 Megaustawy

W związku z toczącymi się pracami nad nowelizacją Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych publikujemy kolejne stanowisko Izby w tej sprawie. W załączonym poniżej stanowisku zostały poruszone dwa problemy praktyczne, jakie pojawiają się przy stosowaniu art. 30 Megaustawy. Pierwszy z nich dotyczy trudności, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni wnioskujący o dostęp do nieruchomości napotykają przy ustaleniu podmiotów reprezentujących między innymi wspólnoty mieszkaniowe. Drugi problem dotyczy konieczności wznawiania negocjacji w sprawie zawarcia umowy dostępowej po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej w budynku deweloperskim. 2016_05_16_III_stanowisko_KIKE_projekt_nowelizacji_ustawy_szerokopasmowej