Marzec 31, 2016

Sprzedaż dotowanego środka trwałego a amortyzacja – interpretacje Ministra Finansów

Przeglądając poranną prasę natknąłem się na artykuł w Dzienniku Gazeta Prawna, który od strony podatkowej może zainteresować zwłaszcza tych, którzy budując swe sieci dokonywali zakupów finansowanych z różnego rodzaju dotacji, w tym zwłaszcza ze środków unijnych ( POIG 8.4., RPW 2.1  i in.), a następnie zamierzają zbyć środek(ki) trwały(e). Otóż, artykuł powołuje się na dwie nowe i korzystne dla podatnika interpretacje przepisów prawa podatkowego, wydane przez Ministra Finansów: jedna z nich z 11 marca 2016 r. (nr DD9/033/494/BRT/2013/RD-124989), druga z 14 marca 2016 r. (nr DD9/033/495/BRT/2013/RD-124989). W  swych interpretacjach […]
Marzec 29, 2016

Dostęp do słupów energetycznych – projekt kolejnej decyzji

Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej zamieszczony został projekt “trzeciej w historii” (o ile dobrze liczymy :-)) Megaustawy decyzji o dostępie do infrastruktury technicznej (słupów) przedsiębiorcy energetycznego, celem podwieszenia na niej kabli telekomunikacyjnych. Sprawa o tyle ciekawa, jak wynika z uzasadnienia projektu, że do jej wydania niezbędna zdaniem Urzędu okazała się opinia biegłego, który  badał jakość techniczną słupów, a konkretnie to, czy wbrew temu co zarzucał Tauron, są one na tyle wytrzymałe, by podwiesić na nich linie kolejnego operatora telekomunikacyjnego.  Taktyka taka naszym zdaniem nie zmierzała do niczego innego […]
Marzec 7, 2016

Odsetki “na nowo”

Na stronie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej zamieściłem  wyjaśnienia dotyczące zmian w odsetkach, jakie obowiązują od 1 stycznia 2016 roku, a to w związku ze zmianą wynikającą z wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2016 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Tutaj możecie zobaczyć, jakie odsetki obowiązują od 1 stycznia b.r. (Wysokość odsetek – tabela), szersze wyjaśnienia znajdziecie na stronie Izby.
Marzec 1, 2016

„Jakbym chciał bez frytek, to bym powiedział” – czyli słów kilka o zmianach kanałów TV

Nie bez przypadku w tytule posłużyłem się pewnym cytatem (zgadujcie z jakiego filmu:-)), który w kontekście poniższego materiału dobrze pokazuje jakie są granice dopuszczalnej, jednostronnej modyfikacji umowy/oferty przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. Dla tych z Was, którzy świadczą usługi telewizji IPTV (lub z wykorzystaniem innej technologii) interesująca bowiem może być jedna z ostatnich decyzji, jaką wydał Prezes UOKiK. Decyzją nr DDK 30/2015 (sygn. akt: DDK-61-2/14/AH/AK/KA) z 30 grudnia 2015 r. Prezes UOKiK nałożył na Multimedia Polska S.A. karę finansową za praktykę polegającą na dowolności w zakresie dokonywania zmian kanałów telewizyjnych […]
Lipiec 23, 2015

Opłata za dostęp do słupów energetycznych vol.2

Kontynuacją dyskusji na temat zasadności i wysokości opłat za dostęp do słupów energetycznych jest przygotowane przez KIKE, przy naszym udziale, kolejne stanowisko, tym razem  odnoszące się do infrastruktury Enea Operator. Jego  treść znajdziecie na stronie Izby, a dotyczy ono projektu kolejnej z decyzji  Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, regulującej zasady dostępu do słupów dla Grzegorza Czarczyńskiego – G-Net (projekt decyzji do pobrania tutaj). Przypominam, że kilka dni wcześniej współtworzyliśmy na zlecenie KIKE stanowisko, dotyczące dostępu do słupów PGE Dystrybucja, o czym informowałem we wcześniejszym wpisie, a z którym […]
Lipiec 3, 2015

Opłaty za dostęp do słupów przedsiębiorców energetycznych

Na stronie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie znajdziecie stanowisko Izby, dotyczące projektu jednej z decyzji  Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, regulującej zasady dostępu do infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zlokalizowanej w miejscowości Sejny (sygn. DRI-ZWZ-6175-2/13). Stanowisko, którego  jesteśmy współautorami, dotyczy projektu decyzji, która w aspekcie ekonomicznym może niestety (gdyby została wydana w kształcie przedstawionym w projekcie) mieć duży wpływ na stawki i zasady dostępu do słupów przedsiębiorstw energetycznych dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych w przyszłości. Projekt decyzji znajdziecie tutaj, a stanowisko Izby możecie pobrać […]
Czerwiec 24, 2015

254a kodeksu karnego – niszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej – artykuł na stronie kike.pl

Osoby doświadczone procederem niszczenia/kradzieży ich infrastruktury telekomunikacyjnej zachęcam do lektury publikacji, jaka umieszczona została przez nas na stronie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej w Warszawie – www.kike.pl. A artykule omawiamy ciekawe orzeczenie jednego z sądów karnych i wskazujemy, na co zwracać uwagę przy gromadzeniu dowodów popełnienia przestępstwa stypizowanego w art. 254a k.k.  
Maj 5, 2015

itB Legal na konferencji KIKE w Rawie Mazowieckiej

Zapraszamy wszystkich na nasze wykłady podczas jutro rozpoczynającej się Konferencji KIKE. 6 maja, 10.20-11.05, sala główna – „Warunki dostępu do budynków i nieruchomości w ostatnich decyzjach Prezesa UKE”; MATERIAŁ NA WYKŁAD- DO POBRANIA 6 maja, 14.30-15.30, sala warsztatowa – “Zakup (sprzedaż) sieci telekomunikacyjnej – modele, ryzyka, etapy”. Do zobaczenia w Rawie Mazowieckiej! Przypominamy, że nasza kancelaria jest partnerem konferencji.
Maj 5, 2015

Zestawienie decyzji, projektów i konsultacji w.s. postępowań o dostępie do budynków

Z uwagi na to, że najwyraźniej w ostatnich miesiącach proces wydawania przez Prezesa UKE, na podstawie art. 30 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, decyzji o dostępie do budynków i nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji uległ przyspieszeniu, poniżej przedstawiam dostępne na stronie UKE najnowsze decyzje, projekty decyzji i zgłaszane w postępowaniach konsultacyjnych uwagi. Zachęcam także do zapoznania się na stronie KIKE, dlaczego warto czasami zgłaszać swe zastrzeżenia do projektów decyzji. Decyzje Prezesa UKE: http://www.uke.gov.pl/decyzja-dla-miroslaw-backiel-internet-cafe-15901 http://www.uke.gov.pl/decyzja-dla-miroslaw-backiel-internet-cafe-15900 http://www.uke.gov.pl/decyzja-dla-miroslaw-backiel-internet-cafe-15817 http://www.uke.gov.pl/decyzja-dla-miroslaw-backiel-internet-cafe-15815 http://www.uke.gov.pl/decyzja-dla-miroslaw-backiel-internet-cafe-15823 http://www.uke.gov.pl/decyzja-dla-asta-net-15438 http://www.uke.gov.pl/decyzja-dla-gawex-media-15291 Ogłoszone postępowania konsultacyjne dot. projektów decyzji: http://www.uke.gov.pl/konsultacje-decyzji-dla-miroslaw-backiel-internet-cafe-uslugi-informatyczne-15908 […]
Luty 13, 2015

Podatkowy alert! Samorządy a podatek od infrastruktury telekomunikacyjnej

Nie wiem na ile to medialny szum i wywieranie presji na operatorach telekomunikacyjnych,  a na ile “polowanie na czarownice“, czyli rzeczywiste i zamierzone próby skomasowanych działań podejmowanych przez samorządy, nakierowanych na egzekucję daniny w postaci podatku od infrastruktury telekomunikacyjnej (a precyzyjniej podatek od nieruchomości od infrastruktury telekomunikacyjnej). Tak czy inaczej, choćby dla przypomnienia, że podatek taki istnieje i płacić go trzeba (kwestia każdorazowo do ustalenia tylko w jakiej wysokości i od kiedy) warto zapoznać się z materiałem, jaki ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna pt. Gminy idą na wojnę  […]
Styczeń 30, 2015

Formularz sprawozdania z zakresu retencji danych

Dla leniwych, do pobrania Formularz-sprawozdanie z zakresu retencji danych 😉
Styczeń 30, 2015

“Ostatni gwizdek” na sprawozdanie z zakresu retencji danych!

Szanowni Państwo, Proszę pamiętać, aby najpóźniej do dnia jutrzejszego tj. do 31.01.2015  wypełnić i wysłać do UKE sprawozdanie  w zakresie retencji danych za 2014 rok. Wypełnienie prostego formularza zajmie dosłownie kilka minut. Szersze informacje oraz stosowne wzory formularzy znajdują się na stronie UKE. Łukasz Bazański